လေဆာဂဟေဆော်စက်

 • လက်ကိုင်ဖိုက်ဘာလေဆာဂဟေစက်

  လက်ကိုင်ဖိုက်ဘာလေဆာဂဟေစက်

  ဖိုက်ဘာလေဆာဂဟေစက်၏အားသာချက်များ

  (၁) ပညာရှင် ၂-၅ ယောက်ကို ကယ်တင်ပါ။

  (၂) တိကျစွာ ဂဟေဆက်ခြင်း။

  (၃) ပါးပါးပြားဂဟေဆက်ခြင်း။

  (၄) ဂဟေဆက်ခြင်း မြန်ဆန်ခြင်း။

  (၅) သင်ယူရန်လွယ်ကူပြီး ကျွမ်းကျင်ရန်မလိုပါ။

  (၆) ပုံပျက်ခြင်း မရှိသလောက်ပါပဲ။

  (၇) မတူညီသော သတ္တုပစ္စည်းများကို ဂဟေဆော်ခြင်း။

  (၈) သဲပွတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။

  (၉) သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ သွပ်ရည်ပြား၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီ...

  (10) ဂဟေဆက်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော ရှုပ်ထွေးသော ချုပ်ရိုးများနှင့် အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ- တင်းပတ်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ပိုက်ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ချုပ်ရိုးဂဟေဆော်ခြင်း၊ လက်သည်းဂဟေဆော်ခြင်း၊ Crimping ဂဟေဆော်ခြင်း၊ T-weld၊ stack Lap ဂဟေဆော်ခြင်း၊ Splicing edge welding၊

 • Mini Fiber လေဆာဂဟေစက်

  Mini Fiber လေဆာဂဟေစက်

  ဖိုက်ဘာလေဆာဂဟေစက်၏အားသာချက်များ

  (၁) ပညာရှင် ၂-၅ ယောက်ကို ကယ်တင်ပါ။

  (၂) တိကျစွာ ဂဟေဆက်ခြင်း။

  (၃) ပါးပါးပြားဂဟေဆက်ခြင်း။

  (၄) ဂဟေဆက်ခြင်း မြန်ဆန်ခြင်း။

  (၅) သင်ယူရန်လွယ်ကူပြီး ကျွမ်းကျင်ရန်မလိုပါ။

  (၆) ပုံပျက်ခြင်း မရှိသလောက်ပါပဲ။

  (၇) မတူညီသော သတ္တုပစ္စည်းများကို ဂဟေဆော်ခြင်း။

  (၈) သဲပွတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။

  (၉) သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ သွပ်ရည်ပြား၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီ...

  (10) ဂဟေဆက်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော ရှုပ်ထွေးသော ချုပ်ရိုးများနှင့် အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ- တင်းပတ်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ပိုက်ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ချုပ်ရိုးဂဟေဆော်ခြင်း၊ လက်သည်းဂဟေဆော်ခြင်း၊ Crimping ဂဟေဆော်ခြင်း၊ T-weld၊ stack Lap ဂဟေဆော်ခြင်း၊ Splicing edge welding၊